Project number: 2016-1-PL01-KA202-026615

Wprowadzenie

Szanowne koleżanki I koledzy – Pielęgniarki/Pielęgniarze OIT,

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do uczestnictwa w kursie online nt. Międzykulturowa opieka pielęgniarska na Europejskich Oddziałach Intensywnej Terapii. Kurs ten powstał jako efekt współpracy międzynarodowego zespołu w ramach projektu o tej samej nazwie, który jest realizowany w programie Erasmus +

Kurs został podzielony na trzy główne moduły:

I: Świadomość i wrażliwość kulturowa

II: Zróżnicowane aspekty międzykulturowej opieki pielęgniarskiej

III: Specyfika międzykulturowej opieki pielęgniarskiej na oddziałach OIT

Każdy moduł zawiera wiele ważnych tematów, które zostały przygotowane zgodnie z zasadami praktyki pielęgniarskiej opartej na dowodach naukowych (EBNP).

Na początku oraz na końcu kursu zostaniecie Państwo poproszeni o wypełnienie krótkiego testu, co bardzo rekomendujemy, w celu sprawdzenia własnej wiedzy z zakresu opieki wielokulturowej. Podobnie też, każdy temat został podsumowany krótkim testem lub analizą przypadku w celu rozwinięcia myślenia praktycznego.

Na zakończenie kursu zwrócimy się do Państwa z gorącą prośbą o wypełnienie krótkiego formularza ewaluacyjnego. Bardzo liczymy na informacje zwrotną związaną z Państwa doświadczeniem dotyczącym uczestnictwa w kursie.

Kiedy pomyślnie ukończycie kurs oraz po wypełnieniu formularza ewaluacyjnego, otrzymacie Państwo certyfikat uczestnictwa w szkoleniu online.

Z wyrazami szacunku,

Zespół projektu MICE-ICU

  Dostępne kursy

  Zapisywanie samodzielne

  Entry Quiz

  Entry Quiz

  Kurs
  Zapisywanie samodzielne

  MODULE I: Cultural awareness and sensitivity

  MODULE I: Cultural awareness and sensitivity

  Kurs
  Zapisywanie samodzielne

  MODULE II: Culturally diverse patients in health care environment

  MODULE II: Culturally diverse patients in health care environment

  Kurs
  Zapisywanie samodzielne

  MODULE III: Specifics when caring for culturally diverse patients on ICU wards

  MODULE III: Specifics when caring for culturally diverse patients on ICU wards

  This module reviews ICU specific situations. We will evaluate cultu...
  Kurs
  Zapisywanie samodzielne

  Closing Quiz

  Closing Quiz

  Kurs
  Zapisywanie samodzielne

  Vstupní test (CZ)

  Vstupní test (CZ)

  Kurs
  Zapisywanie samodzielne

  MODUL I: Kulturní povědomí a citlivost (CZ)

  MODUL I: Kulturní povědomí a citlivost (CZ)

  Kurs
  Zapisywanie samodzielne

  MODUL II: Rozmanitost aspektů v multikulturní ošetřovatelské péči (CZ)

  MODUL II: Rozmanitost aspektů v multikulturní ošetřovatelské péči (CZ)

  Kurs
  Zapisywanie samodzielne

  MODUL III: Specifika multikulturní ošetřovatelské péče v intenzivní péči (CZ)

  MODUL III: Specifika multikulturní ošetřovatelské péče v intenzivní péči (CZ)

  Kurs
  Zapisywanie samodzielne

  Výstupní test (CZECH)

  Výstupní test (CZECH)

  Kurs
  Zapisywanie samodzielne

  Uvodni preizkus (SL)

  Uvodni preizkus (SL)

  Kurs
  Zapisywanie samodzielne

  MODUL I: Kulturno zavedanje in občutljivost (SL)

  MODUL I: Kulturno zavedanje in občutljivost (SL)

  Kurs
  Zapisywanie samodzielne

  MODUL II: Različni vidiki multikulturne zdravstvene nege. (SL)

  MODUL II: Različni vidiki multikulturne zdravstvene nege. (SL)

  Kurs
  Zapisywanie samodzielne

  MODUL III: Posebnosti multikulturne zdravstvene nege v enotah intenzivne nege. (SL)

  MODUL III: Posebnosti multikulturne zdravstvene nege v enotah intenzivne nege. (SL)

  Kurs
  Zapisywanie samodzielne

  Zaključni preizkus (SL)

  Zaključni preizkus (SL)

  Kurs
  Zapisywanie samodzielne

  Test otwierający kurs

  Test otwierający kurs

  Kurs
  Zapisywanie samodzielne

  MODUŁ I: Świadomość i wrażliwość kulturowa

  MODUŁ I: Świadomość i wrażliwość kulturowa

  Kurs
  Zapisywanie samodzielne

  MODUŁ II: Zróżnicowane aspekty międzykulturowej opieki pielęgniarskiej

  MODUŁ II: Zróżnicowane aspekty międzykulturowej opieki pielęgniarskiej

  Kurs
  Zapisywanie samodzielne

  MODUŁ III: Specyfika międzykulturowej opieki pielęgniarskiej na oddziałach OIT

  MODUŁ III: Specyfika międzykulturowej opieki pielęgniarskiej na oddziałach OIT

  Kurs
  Zapisywanie samodzielne

  Test kończący kurs

  Test kończący kurs

  Kurs